Cenník

 

Záväzná rezervácia
 
Pre záväznú objednávku je potrebné uhradiť zálohu vo výške 30% z ceny ubytovania a to na číslo účtu
SK4302000000003078860653
SWIFT: SUBASKBX
VUB Banka Spišská Belá
*do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a dátum príchodu
 
Storno poplatok
Storno poplatok ( 30% z ceny ubytovania) sa účtuje vtedy ak zákazník zruší svoju objednávku 14 dní a menej pred dátumom príchodu.
 

Rezervácia