Cenník

 

Záväzná rezervácia  Pre záväznú objednávku je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny ubytovania a to na číslo účtu SK4302000000003078860653 SWIFT: SUBASKBX VUB Banka Spišská Belá *do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a dátum príchodu  Storno poplatok Storno poplatok ( 30% z ceny ubytovania) sa účtuje vtedy ak zákazník zruší svoju objednávku 14 dní a menej pred dátumom príchodu.  

Rezervácia